Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marknadsutveckling for Eat Create Sleep AB

Diarienummer
Koordinator SCIENCE PARK GOTLAND - Sience Park Gotland
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Eat Create Sleep fokuserar pa att göra innovativa spel med hjärta och meningsfulla teman. Vi har ett inkluderande förhållningssätt i allt vi gör, och detta avspeglas i vara produktioner. Projektet Marknadsutveckling for Eat Create Sleep AB är företagets första stora satsning inom marknadsutveckling. Målet är att lyckas lokalisera, marknadsfora och etablera ECS och spelet Crest på den internationella marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i två nytillträdda personer till företaget. 1 styrelseordförande samt 1 marknadsförare. Med en utökad arbetsstyrka och tydlig rollfördelning ser vi en ca 30% ökning i produktionen överlag. Vi har ökad aktivitet i communityn, övervägande positiv feedback. Något ökad visibilitet i USA har genererat press och inbjudan till internationella konferenser. Överlag en tillfredsställande inledning på marknadsföringsinsatserna, vars effekt kommer att analyseras löpande. Den ryska översättningen lanseras i samband med spelsläppet och är testad och godkänd.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med konsulter och områdesexperter har vi gjort en marknadsanalys och tagit fram en strategi för hur företaget ska arbeta med marknadsföring för en internationell marknad. För att fortsatt lyckas med såväl produktion som företagsutveckling har vi anställt två experter inom områdena. Under projektperioden framträdde vikten av en tydlig företagsstruktur. Med ökad kompetens har ECS växt, inte bara till antalet utan även som aktör på den internationella spelmarknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04916

Statistik för sidan