Marknadsförutsättningar i Storbritanninen / Optolexia

Diarienummer 2016-02483
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat

Externa länkar

Optolexias hemsida. Ännu inte anpassad för UK dock.