Manufuture-se 2011-2012

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har arbetat mot målen: - Att stärka svensk tillverkande industri genom ökad kvalitet och relevans hos svensk produktionsforskning - Säkerställa kompetensförsörjning för produktion - öka samarbete mellan svenska aktörer som företag (projektägare, underleverantörer, Små- och medelstora företag), forskningsinstitut och universitet med företag, forskningsinstitut och universitet i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Det långsiktiga arbetet har bidragit till att produktionsrelaterade EU-utlysningar, främst inom Factories of the Future, synliggjorts. Arbetet med att skapa utrymme för svenska prioriterade frågor har främst gjorts genom roadmaps inom Manufuture/EFFRA. MANUFUTURE-SE har både samordnat input och fungerat som språkrör för svenska företag och forskare i dessa frågor. Vi ser att redan en påverkan där prioriterade svenska områden även prioriterats på EU-nivå genom aktiviteterna i den svenska plattformen.

Upplägg och genomförande

Målen har uppfyllts genom två parallella och länkade aktiviteter: 1) aktivt arbete med att påverka kommande utlysningar inom EU att inkludera viktiga svenska styrkeområden 2) arbete med att höja medvetandegraden om de möjligheter som EU-projekt ger svenska företag och forskare inom produktionsområdet. MANUFUTURE-SE har samarbete med andra satsningar för att öka omfattning av svensk produktionsforskning i EU-projekt; Strategiska forskningsområden Sustainable Production Initiative och XPRES; Det RI.SE gemensamma projektet EUSME@Ri.SE.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.