Målstyrning för innovativ produktutveckling

Diarienummer 2014-03419
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 5 343 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: definiera metodik med verktyg och teoretiskt ramverk för målstyrning och mätning som gynnar effektivitet och innovativitet i produktframtagning. Syfte: samutveckla metodiken med företag parallellt med deras förändringar i arbetssätt. Metodiken är både en process för utveckling av arbetssätt och en instruktion om målstyrning och mätning för dual innovationsförmåga. Fem företag har, baserat på sina specifika förutsättningar, tagit fram nya innovationsprocesser, ny ledarroll, struktur för idé- och projektval, mätverktyg samt ökat sin ledningskompetens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet levererar en metodik med två verktyg (vidareutvecklade inom projektet: MINT och PrindIt). Inom fem företag har tillfredsställande förändringar genomförts som inkluderar innovationsprocessen generellt och projektvalsprocessen specifikt samt befattningar, mätverktyg och kompetensutveckling. Effekter av detta förväntas vara: balanserad projektportfölj, fler radikala projekt och därmed konkurrenskraftiga innovationer på längre sikt, dual innovationsförmåga (effektivitet/innovativitet), ökad kontroll i innovationsledning (konkurrenskraft).

Upplägg och genomförande

Ett nätverk med fem företag skapades där forskarna tog rollen som processledare. Följande moment genomfördes: * Nulägesanalys m a p mål och mätning samtliga företag * Serie med företagsbesök samtliga företag/riktad återkoppling företag per företag * Fördjupad organisationsanalys förståelse av underliggande orsaker och drivkrafter * Förslag/rekommendationer på förbättrade arbetssätt * Direkta insatser för ändrade arbetssätt * Analys och publicering av resultat från nulägesanalyser och insatser

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.