Malmös favoriter

Diarienummer 2015-02940
Koordinator STIFTELSEN FRYSHUSET - STIFTELSEN KFUM SÖDER FRYSHUSET
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Trygghet genom inkludering stödjer och vägleder unga i socialt utsatta områden och vi gör dem till en del av samhället. Trygghet genom inkludering består dels av anställda värdar som skapar relationer med lokalbefolkningen (fokus på unga), i syfte att påverka andra unga som de möter i en positiv riktning. Tanken med att rekrytera värdar som står nära den målgrupp man vill nå är tvåfaldig: Dels att ge värdarna en möjlighet att bryta sitt utanförskap (rehabiliteringsaspekt) och dels, men kanske framförallt, att visa alla unga att det går att bryta sitt utanförskap (arketypaspekt).

Resultat och förväntade effekter

Om man engagerar unga och unga vuxna, så ger det ringar på vattnet. Unga som ingår i vår verksamhet är ofta redan förebilder, som bibehåller sin status men i ett konstruktivt sammanhang. Effekten är smittsam och ett resultat är att vänner och syskon som ser detta, gärna vill följa i samma fotspår. Den så kallade ´svansen´ påverkas av arbetet. Detta skapar förutsättningar för att arbeta långsiktigt, med ständigt nya årskullar. Ju fler unga som är med desto större spridning. Detta ser vi är en viktig faktor för att få genomslag i det förändringsarbete kring trygghet som metoden adresserar.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt stor vikt vid att ta fram rutiner kring rekrytering av personal eftersom vi ser att det är den mest avgörande delen för metoden. Med hjälp av fokusgrupper och referenspersoner internt och externt har vi tagit fram en profil för vad vi söker som utgår ifrån följande ledord: Relationer, mandat, relevant, erfarenhet och tyst kunskap (´street smarts´). I oktober 2015 påbörjade vi rekrytering av ungdomar och höll ett utbildningstillfälle. Kartläggning av behov och upparbetande av nätverk startade i augusti och har fortsatt under hela projekttiden.

Externa länkar

www.fryshuset.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.