Målgruppsanpassning och spridning av forskningsresultat från Chefskap: Förutsättningar, former och resultat

Diarienummer 2013-02743
Koordinator CHEF STOCKHOLM HANDELSBOLAG
Bidrag från Vinnova 620 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att nå chefer med Vinnovafinansierad forskning. Chef har tillsammans med Vinnova tagit fram och producerat antologin ´Att leda mot det nya´ - en forskarantologi där tiotalet forskningsprojekt finansierade av Vinnova har sammanfattats i en bok om innovation och ledarskap. Den var grunden till en sammanfattande 32-sidig guide som gick i tidningen Chef. Som i sin tur byggde ett seminarium. Chef genomförde även inom ramen för projektet en enkät som besvarades av 2300 chefer om deras syn på innovation och ledarskap som presenterades på seminariet.

Resultat och förväntade effekter

155000 chefer har nåtts av guiden. 2300 chefer har deltagit i enkäten. 1500 chefer har laddat ned guiden på chef.se. 70 personer deltog i seminariet. Antologin trycks nu i en andra upplaga på grund av stor efterfråga.

Upplägg och genomförande

Ett mycket stort material skulle plockas ned och tydliggöras i flera steg. Steg ett var att skapa en antologi av flera års forskning inom ledarskap på flertalet institutioner. Steg två var att skapa en lättbegriplig guide. Steg tre att genomföra en enkät på tusentals chefer i ämnet i nutid. Steg fyra att skapa ett spännande och inspirerande seminarium.

Externa länkar

Här finns guiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.