Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Making Innovation Flow An exploratory study on Lean Innovation

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEARCH - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 604 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om lean och innovation går ihop. är en lean approach i innovativ verksamhet en bra idé? Vi utförde en strukturerad studie om Lean Innovation, för att analysera kopplingen mellan Lean och innovation. Utifrån input från praktik och akademi konstaterar vi att svaret är ja på frågan ovan. Därefter identifierade vi utmaningar och lösningar baserade på den input vi fått från praktik och akademi. Därigenom kan syftet med projektet anses vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Vår studie ger en tydlig bild av det praktiska införandet av Lean på innovationsarbete, genom att rapportera vad det fungerar, och vad som inte fungerar från såväl en praktisk som en teoretisk synvinkel. Sammanlagt identifierades nio utmaningar och vi föreslår fem lösningar på dessa utmaningar. Det är vår övertygelse att vår studie behövs för att hjälpa ledande företag uppnå en effektiv tillämpning av lean i sin innovations- och FoU-process, liksom att vår studie kommer uppmuntra andra företag att följa efter för att försöka förbättra sin innovationsförmågan.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en litteraturstudie (där även praktiskt inriktade böcker och artiklar inkluderades) och intervjuer (med 42 personer i roller som t.ex. FoU-chef, produktchef, gruppchef). Därefter analyserades data med fokus på frågor som: synen på lean, hur lean kan genomföras, hur den framtida verksamheten ska utvecklas, och hur ledarskapet ser ut. I tredje steget jämförde och kontrasterade vi input från teori och praktik, och ur detta identifierade vi vad som fungerar, vilka utmaningar är vid införandet av lean på innovativt arbete, och vilka lösningar som finns att tillgå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03753

Statistik för sidan