Lund Innovation

Diarienummer 2013-01853
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 9 076 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationsplattformens syfte har varit att med staden som utgångspunkt hitta nya former för samverkan mellan stadens olika aktörer och att skapa nya lösningar och kunskap kring utmaningar och lösningar för den smarta och hållbara staden. Vi anser att vi har uppfyllt våra uppsatta mål och etablerat en plattform med starka intressenter och partners.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans har vi uppfyllt våra mål genom att vi har: - Skapat kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik. - Drivit innovationsarbete och innovationsfrågor i samverkan. - Byggt synlighet, uppmärksamhet och varumärkeskontexter för innovationsarbete. - Initierat / Byggt samverkan och skapat resurser tillsammans med andra aktörer. - Provat aktiviteter, frågor mm och skapat en yta där vi har experimenterat och testat vågat Vi ser effekter genom nya konstellationer, partnerskap och framflyttade positioner för innovationsarbete och konkreta projekt genomförts.

Upplägg och genomförande

Arbetet har varit upplagt med styrgrupp, operativta team, temaledare, temagrupper, konkreta projekt samt olika aktörer med inkopplingar till FbL. Det gemensamma ledarskapet har kopplats till den innovationskedja som kallas FORMA KUNNA GÖRA. Detta har underlättat för olika projektaktörer att se sammanhang och var man gör mest nytta samt ta ansvar för leverans och lärande. Värdegrunden har varit ett verktyg kring komplexa problem och direkta konkurrensförhållande. En stark kommunikation och storytelling har varit en grundpelare för att driva viktiga frågeställningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.