Low Cost Wearable Motion Analytics

Diarienummer
Koordinator WAVR TECH AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Projektet har som ambition att utveckla prototyper för billig och lättanvänd mobil motion tracking för att undersöka och validera nyttan av detta inom olika användningsområden. Syftet är förflytta traditionella analoga tjänster till digitala motsvarigheter inom fysisk träning, utbildning, rehabilitering, förebyggande av arbetsskador och virtuell avprovning av kläder.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas påvisa skalfördelar med digitalisering av analoga tjänster. Huvudsakligen handlar detta om att göra biomekanik-baserade expertkunskaper tillgängliga i större grad och därigenom minska kostnader och öka nyttoeffekter. Resultatet av projektet förväntas kunna vidareutvecklas till produkter och tjänster inom olika sektorer tillsammans med kommersiella partners.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av hårdvara och mjukvara för motion tracking, rörelseanalys och demo applikationer görs huvudsakligen av Wavr AB. Metod för plagg-konstruktion och flexibelt kablage utvecklas huvudsakligen av Atacac AB. Projektet kommer att etablera samarbete med expertkompetens inom akademisk forskning och näringsliv. Analys av kundnytta genomförs av Wavr tillsammans med kommersiella partners inom relevanta områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.