Low Cost Wearable Motion Analytics

Diarienummer
Koordinator WAVR TECH AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Målet för projektet var att utveckla en teknisk plattform för mätning av kroppsrörelser som kan integreras i kläder till relativt låg kostnad. Syftet med tekniken är att kunna mäta och analysera rörelsemönster i användningsområden Sport, Virtual Digital Fitting och Work Safety. Projektet har huvudsakligen fokuserat på Work safety då detta verkar vara det mest gångbara området kommersiellt. Generellt har projektet nått alla sina mål och på flera fronter lyckats över förväntan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en generell teknisk plattform för integration i kläder som testats i fält tillsammans med partners. Plattformen består av elektronik med tvättbar inkapsling, elastiskt kablage, metod för plagg-konstruktion och integration av elektronik samt cloud-baserad pipeline för analys av rörelsemönster. Den förväntade effekten är produkter, arbetskläder med inbyggd elektronik i kombination med cloud-tjänst, som syftar till att minska mängden arbetsrelaterade belastnings och förslitningsskador.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i tre parallella men nära sammankopplade spår: 1. Utveckling av hårdvara och grundläggande mjukvara, 2. Utveckling av plagg, kablage och inkapsling, och 3. kommersiell verifiering. Inte oväntat så har den tekniska delen (1) stått för merparten av arbetet i projektets första hälft. Under senare delen har prototyper och plagg kunnats tas fram (2). Genom diskussion och tester med potentiella partners inom olika områden (3) har vi valt att fokusera på Work Safety.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2020

Diarienummer 2017-03631

Statistik för sidan