Local Government Finance Data Analysis LOGFIN

Diarienummer 2013-04562
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för planeringsprojektet var 1. att förbereda en forskningsdatabas med longitudinella finansiella data för svenska kommuner som kan börja användas från nästa årsskifte samt 2. att planera ett antal delprojekt för kvalificerad forskning kring frågor som är relevanta för att bedöma risk, sårbarhet och framtida utveckling med avseende på svenska kommuners finansiella situation. Båda målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den planerade lanseringen av KI Finans har genomförts framgångsrikt och vi har säkerställt att data kommer att kunna hämtas för forskningsändamål från slutet av detta år. Forskargruppen vid örebro universitet har förstärkts med två doktorander och två docentmeriterade lektorer. En ansökan har utarbetats för huvudprojektet som innehåller föreslagna forskningsprojekt inom fyra teman.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts som planerat i nära samarbete mellan forskargruppen vid öU och personal vid Kommunivest.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.