LN-521 baserad bioreaktorkultur för stamceller

Diarienummer 2014-02173
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 956 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ämnade möjliggöra storskalig produktion av stamceller att användas vid terapeutisk nyttjande för att i slutändan förbättra hälso- och sjukvård för alla. Huvudmålen var att utveckla: 1. En metod för att skala upp LN-521-producktionen 2. En hydrogel mikrobärare klädd med LN-521 för stamcellstillväxt 3. Ett protokoll för att expandera stamceller på LN-521 mikrobärare i bioreaktor

Resultat och förväntade effekter

Projekparterna skulle utveckla en GMP version av LN-521. Därefter ta fram hydrogel beads med LN-521 som tillåter expansion av stamceller bioreaktor. Både GMP LN-521 och hydrogel beads täckta med LN-521 skulle kommersialiseras. Vi har lyckats utveckla ett LN-521 som uttrycks i GMP-godkända cell-linjer, har prototyp material tillgängligt för funktionsvalidering och satt tid för GMP pilot run hos en GMP kontraktstillverkare. Dessutom har vi hittat ett hydrogelmaterial med egenskaper som gör att LN-521 kan kovalent kopplas med låg koncentration och som stöder stamcellsexpansion.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt är indelat i 4 arbetspaket: 1. Skala upp LN-521 produktion Metod: En suspensions-baserad cell linje som heter CAP har använts Analys: CAP cellerna tillverkar ett funktionellt protein i stor skala 2. Utveckla en mikrobärare täckt med LN-521 Metod: Screena olika material, tillverka och kultivera i bioreaktorer Analys: Material hittat, problem tillverkning. Ev annan produkt på gång. 3. Optimering av bioreaktor kultivering av stamceller Metod: Sätta kriterier; liten skala statiska förhållanden Analys: Ett fungerande protokoll finns 4. Pre-produktion Ej påbörjat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.