Litet & Gott ett nytt koncept för små måltider på sjukhus.

Diarienummer 2014-05580
Koordinator Magnihill Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat