LIGNOJET - Flygbränslen från lignin

Diarienummer 2014-03252
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Samverkan för miljöinnovationer med aktörer i Brasilien - 2014

Syfte och mål

I LignoJet projektet har man utforskat möjligheterna att producera ligninolja genom kombinerad katalytisk depolymerisation och hydrodeoxygenering. Målet är att ta fram en ligninolja med 10% O-innehåll som är blandbar med fossil olja och kan användas som prekursor för tillverkning av biojetbränsle i raffinaderi. Som råmaterial användes sulfatlignin från svartlut från barrved och eukalyptus som separerats genom ultrafiltrering och utfällning via LignoBoost teknologi. Icke-fraktionerat LignoBoost-lignin användes för jämförelse.

Resultat och förväntade effekter

En oljefraktion på upp till 85% nåddes med 20% syre. En Ni-katalysator valdes. Inga fördelar uppnåddes genom fraktionering. Olja från barrved och eukalyptus hade liknande egenskaper. Konceptet förenklades genom att ta bort fraktioneringssteget. Lignin-oljan är lämplig för t.ex jetbränsle; den är flytande vid rumstemperatur, olöslig i vatten, stabil och lagringsbar och kan blandas med andra oljor utan utfällning. Hydrotreatment förväntas generera blandning med kokpunkt < 300C. Höga inblandningsnivåer väntas möjliga. Produktionskostnaden skattas till 770 ?/t eller 26 ?/GJ.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fem tekniska arbetspaket (WP) och ett för koordinering. WP1 och 3 har fokuserat på produktion av lignini pilot och demoskala. Det producerade ligninetmed data har använts i WP4 för att producera ligninolja. Data från WP1,3 och 4 har sedan använts med innventias modell över ett brasilianskt massabruk för att ta fram en första konceptuell design och göra en teknoekonomisk utvärdering. Data från WP1-5 har slutligen tillsammans med extern information använts i WP6 för att ta fram en strategi för implementering. Projektet har nått sina mål från ansökan.

Externa länkar

Projektets webbsida på Innventias hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.