LIGHTer Academy

Diarienummer 2017-05200
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Projektets mål är att ska skapa och utveckla ett bestående svenskt, tvärvetenskapligt forskningskluster av högsta internationella klass. Det kommer vara inriktat på modeller på olika skalor som kan tillämpas på mekaniska egenskaper hos metaller, fiberkompositer och kombinationer av dessa. Dessa modeller ska användas för att simulera tillverkningen såväl som produktens beteende. En integrerad utformning av tillverkning och produkt kan då göras med avseende på minimal vikt och samtidigt uppfylla de prestanda krav som ställts.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska resultera i grundläggande kunskap och modeller för material och tillverkningsprocesser (teknikmognadsgraderna 1-4) som kan användas till att skapa lättviktslösningar och tjänster. Målet är också att forskningsklustret ska bli internationellt erkänt, uttryckt i citeringar såväl som etablerat samarbete med andra internationellt ledande forskargrupper. Ytterligare resurser ska skapas genom doktorand- eller tillämpnings-projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Klustret leds av professor Lars-Erik Lindgren som tillsammans med 10 andra forskare utgör den akademiska delen i nätverket. Det planeras en utökning med två till forskare från akademi under 2018. En viktig del i klustret är industri- och instituts- forskare för att underlätta tekniköverföring. Det ingår 10 företag samt fem forskningsinstitut i klustret. De har olika kompetensprofiler för att tillsammans skapa kunskap, metoder och modeller som är användbara för att nå LIGHTers mål. Arbetet bedrivs dels i speciellt sammansatta projektgrupper samt i gemensamma arbetsdagar.

Externa länkar

LIGHTer Academy is a part of the strategic innovation program LIGHTer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.