Light Energy (LiEN)

Diarienummer 2015-01513
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 203 260 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

LiEn fungerar som en brygga för att inrätta ett långsiktigt samarbete mellan LTU och UNIBS, inom ramen för spjutspets tvärvetenskaplig forskning inom området avancerade nanostrukturerade material för energitillämpningar, där både grundforskning och tillämpad forskning kommer att beaktas. Lien kommer att bidra till att stärka stipendiaten karriär, genom att främja strategiska åtgärder: i) ger en tvärvetenskaplig och internationell arbetsmiljö; ii) ger utbildning och tillgång till avancerade karakterisering anläggningar; iii) möjliggör möjligheter hantering.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat inom lien itu med: i) vetenskapliga framsteg inom området avancerade funktionella material (solenergi konvertering enheter för framställning av antingen el eller rent kemiska bränslen via vatten delning); ii) Främjande av stipendiaten karriär (utbildning på nya experimentella tekniker och kompletterande kompetens såsom affärer av vetenskap); iii) förstärkning av samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet - LTU- (Sverige) och University of Brescia -UNIBS- (Italien) i vetenskaplig forskning, tidigt forskarutbildningen och EU-projekt skrift.

Planerat upplägg och genomförande

LiEn planering planerar en intensiv tvärvetenskaplig forskningsaktivitet på avancerade funktionella nanomaterial för solenergi konvertering, tillsammans med utbildning av stipendiaten i kompletterande kompetens i samband med hantering och spridning av vetenskaplig forskning för allmänheten. Exploatering av kompletterande kompetens / tekniker, tillsammans med gemensamma publikationer, tidigt forskare utbildning och EU-projekt skrivande kommer att utgöra rötterna för att främja en stabil och långvarig samarbete mellan LTU och UNIBS.

Externa länkar

Article focussed on LiEn project appeared on LTU press on Isabella Concina´s arrival at LTU

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.