Ledarskapsutveckling

Diarienummer
Koordinator SAMEFFEKT AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har verifierat den tekniska plattformen samt integrationen av verktygen för utbildning, tester och samarbetsforum. Vi har verifierat streamning av bild och ljud anpassade för olika medieläsare. Vi har verifierat funktionen och tillgängligheten ur ett användarperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen kompletterar Sameffekts övriga affärsverksamhet och innebär ett ökat tjänsteutbud mot befintliga och nya kunder. Vi har idag en förfrågan från ett företag som vill använda plattformen som ett komplement i sin egna ledarskapsutbildningen. Vi har även ett samarbete med andra leverantörer (inom sälj o marknad, verksamhetsutveckling, rekrytering o outplacement) och som är delaktiga i att ta fram underlaget till plattformen. Vi har även fått en förfrågan från ett rekryteringsföretag som vill använda våra profil- och testverktyg i sin verksamhet.

Upplägg och genomförande

Vi är mycket nöjda med genomförandet i projektet. Vi identifierade de egna resurserna som en riskfaktor i början, men vi eftersom projektet dels har varit utvecklande/utmanande och dels varit under en tydlig tidspress har det snarare stimulerat ett aktivt deltagande och gjort att vi alla har haft högt fokus på att nå fram till ett bra resultat. I början av projektet var det fokus på att verifiera de tekniska förutsättningarna och pga mängden av alternativ/verktyg/leverantörer tog den processen längre tid och var mer resurskrävande än förutsett.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.