Ledarskapslabbet Pilot 2015

Diarienummer 2015-00539
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 851 100 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den bärande idén bakom pilotprojektet Ledarskapslabbet är att omsätta forskning om innovationsledning till praktik i organisationer. Genom att skapa en tillfällig plattform, ett ´labb´, kunde forskare, tjänsteutvecklare, och behovsägare mötas för att gemensamt utveckla modeller, metoder och verktyg för innovationsledning. Forskarnas roll var att bidra med forskningsbaserad kunskap om innovationsledning, tjänsteutvecklarna hade uppgiften att utveckla och testa nya tjänster för innovationsledning, och behovsägarna var mottagare för dessa tjänster.

Resultat och förväntade effekter

Ledarskapslabbet har haft två huvudsakliga mål. Det ena var att vetenskapligt baserade modeller, metoder och verktyg för innovationsledning skulle målgruppsanpassas och prövas i minst en verksamhet per tjänsteutvecklare som deltar i satsningen. Det andra målet var att experimentera med former för kunskapsöverföring mellan i första hand forskarsamhället och konsultbranschen i ämnet innovationsledning. Vi anser att bägge målen är uppfyllda. Fyra tjänster för innovationsledning har tagits fram i samarbete med forskare och behovsägare.

Upplägg och genomförande

Projektets process var att deltagarna deltog i gemensamma aktiviteter, kombinerat med eget utvecklingsarbete. Det första labbmötet samlade alla deltagarna och introducerade dem till projektets mål och arbetsprocess. Det andra labbmötet samlade endast tjänsteutvecklarna, som fick ge återkoppling på varandras tjänsteidéer. Även forskarna gav återkoppling. Det tredje labbmötet var ett halvtidsmöte som samlade alla deltagare. Vid det fjärde och sista labbmötet presenterade tjänsteutvecklarna sina tjänster och fick återkoppling på dem från representanter från SKL.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.