Leading Health Care Nätverk 2015

Diarienummer 2015-00806
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den akademiska tankesmedjan Leading Health Care bidrar till förändringen av globala och nationella hälso- och sjukvårdssystem genom att samla de viktigaste aktörer inom området oavsett land och region. Tillsammans med dessa våra samarbetspartners genomför vi seminarier, forskningsprojekt, workshops om utmaningar och lösningar för hälso- och sjukvården. Detta genom ett öppet och generöst samtalsklimat och genom att sprida forskningsbaserad kunskap om hur hälso- och sjukvårdssystem kan utvecklas både på mikro- och makro- nivå.

Resultat och förväntade effekter

LHC har under året genomfört ett flertal möten, seminarier och rapporter, med gott utfall.

Upplägg och genomförande

LHC är en nätverksbaserad organisation, och har redan samverkan med forskningsmiljöer på flera orter. Genom vårt forskarnätverk kan vi bidra med input vid närverksmöten och även vid specifika frågeställningar från deltagande parter. LHC involverar forskare inom företagsekonomi och andra samhällsvetenskaper med ett empiriskt fokus på vård och omvårdnad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.