Lättare och mindre mobilröntgenutrustning

Diarienummer 2012-02667
Koordinator Solutions for tomorrow AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har i enighet med ansökan uppnått sitt syfte, gett förslag på om teknologin kan användas och i vissa fall hur den skall användas. Projektet har gett en betydligt högre kunskap om själva teknologin och skapat ett djupt samarbete mellan Solutions for tomorrow AB och Statens Provningsanstallt i Borås.

Resultat och förväntade effekter

Batterierna uppfyller kriterierna på att kunna användas. Teknologin kräver däremot betydligt större kunskaper och mycket mera hänsyn måste tas till begränsningar och säkerhet. Projektet har visat på ytterligare fördelar med tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet startade enligt plan. Efter kontakter med batteriexperter hos SP i Borås bestämdes att flytta större delen av testerna dit samt att ändra prioritering mellan olika testuppställningar. Vissa svårigheter runt testningen och beläggning av testutrustning försenade slutdatum från 1/4 till 1/6. Samarbetet med SP har dock resulterat i en högre kvalitet i projektet och ett bättre beslutsunderlag. Genomförda tester med batteri och röntgengeneratorn har gett mycket värdefull kunskap för planering av vidare arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.