Landräddningen

Diarienummer 2013-02265
Koordinator SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 1 403 228 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektets syfte var att genomföra en förstudie i Västerås Stad samt 3 andra kommuner för att verifiera Landräddningens funktion och organiseringsmodell, tjänstens paketering samt användarnas nytta av tjänsten. Projektet har följfullt sin projektplan med lyckat resultat och kunnat dra mycket lärdom. Alla ser behovet av funktionen. Användarna har dock inte börjat använda larmfunktionen i någon större utsträckning. Flera stora aktörer har valt att finansiera utvecklingen vilket är ett tydligt bevis för konceptets bärighet och att partnerskapet är förtroendeingivande.

Resultat och förväntade effekter

Flera viktiga antaganden har blivit besvarade. Funktionen har lanserats nationellt för användande i den egna vänkretsen. Den fulla funktionaliteten finns tillgänglig i 14 kommuner. Vårt Inledande fokus på att engagera SPF:s medlemmar ledde till slutsatsen att vi bäst engagerar dem via deras anhöriga. Marknadsföringen breddades och antalet användare ökade. Funktionen används främst i den närmsta vänkretsen, men alla ser värdet av volontärsmatchningen. Vänkretsarna är små och engagerar bara de närmst anhöriga, vilket fungerat så länge få har hamnat i skarpa larmsituationer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes stegvis med en inledande teknikutveckling, informationsfas för att engagera användare, analysfas för att sedan börja om med en ny utvecklingsfas osv. Det har varit ett stort antal aktörer involverade och parterna har i projektet bevisat att ett brett partnerskap, med små medel, kan utveckla en funktion som denna utifrån användarnas önskemål och behov. Finansieringen har visat sig vara den största svårigheten, vilket även hämmat projektet. Trots detta är Parterna nöjda med utfallet och det engagemang som byggts upp.

Externa länkar

landräddningens officiella hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.