Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall

Diarienummer
Koordinator Hudiksvalls kommun - Hudiksvalls kommundelskontor
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syfte och mål har varit att etablera en laborativ fysisk skolmiljö där olika pedagogiska metoder, med stöd av digitala och interiöra hjälpmedel, analyseras, testas och verifieras. Miljöer har skapats i vilka skolorna har utvärderat pedagogiska metoder. Forskare från Högskolan i Gävle och RISE, samt företag har bidragit med nya perspektiv och kunskaper om behovsdrivet utvecklingsarbete. Projektet är en början på något nytt snarare än en slutprodukt och har inneburit att deltagande skolor börjat tänka på ett nytt sätt och fått en ny modell för att genomföra utvecklingsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett ökad förståelse för sambandet mellan aktivitet och skolmiljö. De nya fysiska och pedagogiska lärmiljöerna har effektiviserat undervisningen samt ökat samarbetet kring undervisningens planering, genomförande och utveckling. Bidragit till ökad vilja att testa nya pedagogiska grepp och ny teknik för att utveckla såväl lärmiljön som elevernas lärande. Bi-ytor har identifierats och utvecklats till mer medvetna ytor för lärande. Projektets nytänkande har bidragit till att skolorna lockat till sig ny personal med lång och gedigen kunskap och erfarenhet.

Upplägg och genomförande

Kontinuerlig information och workshopar om mål/syfte till berörd personal, elever, vårdnadshavare samt politiker. Regelbundna styr- och projektgruppsmöten med tät uppföljning . Lång startsträcka för att påbörja iterativa processer, delvis pga. en ovana av att testa nya arbetssätt i klassisk lärmiljö. Förståelsen för agil utveckling har ökat över tid och ses nu som en början på en längre förändringsprocess. De hinder som mötts i projektet kan kort sammanfattas i verksamheternas projektovana. De samlade lärdomarna har gett viktig kunskap inför fortsatt utvecklingsarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2020

Diarienummer 2017-02146

Statistik för sidan