Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall

Diarienummer
Koordinator Hudiksvalls kommun - Hudiksvalls kommundelskontor
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Hudiksvalls kommun vill tillsammans med RISE Acreo och Högskolan i Gävle etablera en nationell laborativ skolmiljö i en verklig fysisk skolmiljö. Där kommer olika pedagogiska metoder med stöd av digitala och interiöra hjälpmedel analyseras, testas och verifieras i ett avgränsat iterativ genomförande. I samband med det socio-tekniskt paradigmskifte med digitalisering och kreativ interiörsdesign utmanas dagens policys och ekonomiska beräkningsmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Insamlade data kan användas för att få kvantitativa utvärderingar. Dessa kvantitativa utvärderingar kopplas sedan mot kvalitativa undersökningar för att utvärdera de metoder, verktyg och inredning som ingår i testet. Detta för att kunna bygga kunskaper om hur den optimala pedagogiska skolmiljön bör vara för enskilda aktivitetsbehov. Genom denna laborativa skolmiljö vill Hudiksvalls kommun skapa en skola i världsklass, där den fysiska-, sociala och pedagogiska lärmiljön är tillrättalagd för att ge den bästa förutsättningen för ett aktivitetsanpassade lärande.

Planerat upplägg och genomförande

Genom iterativ verksamhetsutveckling kommer lärarens framtida roll, arbetstid och planeringstid och effektiviseringspotential genomlysas. Detta för att kunna bygga kunskaper om hur den optimala pedagogiska skolmiljön bör vara för de enskilda aktivitetsbehoven. Lärare, forskare, elever, annan personal vid skolorna ska kunna ge feedback på skolmiljön som integreras i nästa revision av den metod eller verktyg som testas. Genom insamling av flera typer av sensordata kan man modellera och visualisera information och relatera detta till didaktikforskning och läranderesultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2017

Diarienummer 2017-02146

Statistik för sidan