Kvalitetssäkring Dentalröntgen

Diarienummer
Koordinator Rti Electronics Aktiebolag - RTI Electronics AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00818

Statistik för sidan