KVA Symposium Nutrition and Allergy

Diarienummer 2014-01769
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Att ordna ett KVA Symposium ´Nutrition and Allergy´ för att belysa de senaste vetenskapliga rönen om möjligt samband mellan hur barn föds upp idag och allergiutveckling. Uppfyllelse: Symposiet som genomfördes på KVA i Stockholm den 27 maj arrangerades av Nationalkommittén för Livsmedel och Nutrition med flera av världens ledande forskare i området och med 65 deltagare från akademi, industri, myndigheter och blev mycket lyckat.

Resultat och förväntade effekter

En ökad kunskap om hur barn föds upp idag och samband med allergiutveckling kan komma att påverka utformningen av kostråd till gravida, ammande mammor och spädbarn. Forskarna var överens om att fördröjd introduktion av mat till spädbarn inte skyddar mot utveckling av allergi- snarare visades att tidig introduktion av mat hade en skyddande effekt.

Upplägg och genomförande

De senaste rönen inom forskning presenterades av ledande forskare inom området och diskuterades. Symposiet avslutades med en paneldebatt där bl a diskuterades vår brist på kunskap, randomiserade kontrollerade studier som behöver genomföras och att det idag saknas tillräcklig kunskap om vilka råd vi skall ge.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.