KUTA - Katalytisk accelerationsplattform för innovativ hållbar utväxling

Diarienummer 2018-04158
Koordinator KTH Executive School AB
Bidrag från Vinnova 1 167 542 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Syftet är att etablera ett kluster av ledande energiaktörer, som genom fokus på investeringar i strategiska spetstekniker och systemlösningar i ett antal specifika stadsprojekt, utvecklar ett replikerbart verktyg som gör det möjligt för kommunala kraftbolag (i dialog med relevanta aktörer) att identifiera strategiska investeringar, vilka möjliggör ett skifte från centraliserad värme och el-produktion till innovativa decentraliserade lösningar som levererar transformativa resultat.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntar sig finna en lösning som kan användas av varje energiföretag för att utifrån sina förutsättningar hitta den sk trippla accelerationen i modellen. Projektet förväntas skapa en plattform som också blir ett sätt att föra dialog med andra stake-holders som behöver vara aktiva för att omställningen ska lyckas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i form av workshops med de i projektets ingående energiföretag. Den första delen kommer att vara en potentialbedömning, den andra delen kommer att vara en acceleratorprocess som syftar till att flytta över möjligheter från låsning till trippel acceleration. Den tredjedelen kommer att fastställa det företags- och samhällsekonomiska värdet av modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.