Kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan för universitet och högskolor

Diarienummer 2013-05452
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 615 380 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att stötta VINNOVA med kunskap kring universitet och högskolors samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Genom en bred mängd aktiviteter har projektet stöttat VINNOVAs arbete inom det strategiska området Kunskapstriangeln, i synnerhet vad gäller koppling mot relevant forskning inom fältet.

Upplägg och genomförande

The work was carried out in five ways: a) as a project participant in VINNOVA government mandate to measure and evaluate interactions, b) by delivery of a report on universities and colleges interaction patterns and effects, including a workshop, c) by contributing to the substrate face VINNOVA recorder in the Research Bill 2016, d) by participating in an OECD study on the knowledge triangle and e) by continuous feedback on the call texts, referrals and other presentations of material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.