KTH RAE 2012 Cases

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att fördjupa kunskapen om forskningens samhällsimpact med exempel från KTHs RAE2012. Resultatet har blivit en noggrann granskning av strategier för att skapa impact inklusive fallstudier. En översikt av erfarenheter från förberedelserna för det engelska REF2014 ingår.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till beslut om fortsatt arbete med impact inom KTH och varit underlag för två ansökningar till VINNOVA om förstudier för samverkan som del av framtida system för nationell resursfördelning. Projektet har varit underlag för en uppskattat aktivitet vid 2013 års almedalsvecka.

Upplägg och genomförande

Uppläggningen har varit inkluderande med ett flerfal dialogseminarier med KTHs fakultet och externa intressenter inom och utom universitetssfären. Det har lett till att KTHs modell för analys av impact av forskning har kunnat fungera som förebild för andra aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.