Kretsloppsbaserad foderproduktion i Afrika

Diarienummer 2016-00193
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att undersöka möjligheterna till en kretsloppsbaserad foderproduktion i Afrika. Genom flertalet intervjuer har vi påvisat behovet och möjligheter att integrerad detta med fiskanläggningar i helhetslösningar. Vi ser detta som mycket möjligt och har i en studie givit exempel på hur man i Burkinas Fasos kretslopp kan framställa protein genom single-cell protein-processer till en acceptabel kostnad.

Resultat och förväntade effekter

Resultat var positivt och vi har ett tydligt förslag på en tekniklösning som kan möjliggöra foderproduktion till en rimlig kostnad.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde flera intervjuer med fiskodlare och bransch-människor i regionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.