Kostnadseffektiv produktion av biogas från avfall

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att installera de textilbaserade rötkammare i olika delar av Brasilien, inklusive Rio de Janeiro, Blumenau och Sao Paulo i samarbete med universitet som UFRJ, FURB och USP. (Genomfört) Att studera tekniska och ekonomiska genomförbarhete av mindre rötkammare. (Startat) Att undersöka potentialen av avfallsflöden i olika städer och lämpliga tekniska applikationer såsom kokgas eller uppgradering till elektricitet eller fordonsbränsle för bussar i Brasilien. (Startat) Beräkna lämplig storlek på större reaktorer baserade på potentialen av avfallsflöden. (Startat)

Resultat och förväntade effekter

Textilbaserade rötkammare installerades vid olika universitet som UFRJ (två 2m3), FURB (en 2m3 och en 200 L) och USP (två modeller av 2m3). Rötkammarna var i drift med det organiska avfall som genereras i städerna på lokal nivå såsom restaurangavfall från universitet eller avfall från fruktmarknader alternativt gräs eller annat trädgårdsavfall från universitetet. Baserat på uppföljning av resultaten vid olika universitet, kommer pilot- eller fullskaliga textilbaserade rötkammare att dimensioneras.De textilt baserade rötkammarna bedöms vara ekonomiskt föredelaktiga.

Upplägg och genomförande

Rötkammaren är tillverkad av ett högteknologiska textilmaterial från FOV Fabrics AB, Sverige Rötkammarna installerades genom samarbete med forskare från universitet i Brasilien och Högskolan i Borås, Sverige. Driften av rötkammaren följs upp frekvent och förbättringsförslag kommuniceras. De rötkammare som varit i drift i mer än 3 månader i november 2013 hade en förväntad och god produktion av biogas. De rötkammare som installerats vid universiteten har visats sig ha en lämplig design, dessa kan utgöra en bas för att fortsätta med pilotprojekt och kommersialisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.