Kostnadseffektiv klinisk forskning i "real life"

Diarienummer 2018-01859
Koordinator HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB - Health Solutions AB
Bidrag från Vinnova 1 958 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla Real Life Study Tool (RLST), ett verktyg för kliniska prövningar med kapacitet och möjlighet att integrera med underliggande datakällor med vårddata. Genom att verktyget är oberoende av datakällor kommer nya möjligheter att skapas för Real World Evidence studier. Syftet med projektet är att förenkla användandet av hälsodata för att skapa kostnadseffektiv klinisk forskning och uppföljning av resursanvändning inom sjukvården. Genom att möjliggöra användningen av data i redan befintliga datakällor kan nya/fler studier genomföras.

Förväntade effekter och resultat

RLST ska tillgodose läkemedelsbolags/offentliga aktörers behov att genomföra kliniska studier mer tidseffektivt, till lägre kostnad och med högre datakvalitet än vad som går idag. Dessa studier skapar grunden för läkemedelsintroduktion/ersättningsbeslut och är nyckeln för läkemedelsindustrin och myndigheter. För kliniker/forskare (slutanvändare) ska RLST underlätta genomförbarhetsstudier genom att föreslå en patientgrupp baserat på kriterier och underlätta inmatning och validering av data. I slutändan kommer detta att öka tillgången till innovativa läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Health Solutions AB har en kombination av kompetens, infrastruktur och track record som gör oss unika på denna marknad för att utveckla RLST-verktyget. Baserat på erfarenhet, feedback och utvärdering från tidigare projekt skapas en specifikation av produkten i första fasen. I andra fasen kommer utveckling av användargränssnittet att utföras baserat på specifikationen. I den tredje fasen är kommer en integrationsmotor tas fram och byggas in i RLST. Den sista fasen är att pilota och utvärdera projektet samt skapa en plan för att finalisera verktyget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.