Konceptvalidering av kompakt lättviktsrobot

Diarienummer 2016-01080
Koordinator FEATHERWAY ROBOTICS AB
Bidrag från Vinnova 488 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektets syfte var att validera att en robot med kolfiberkonstruktion kan lösa viktiga behov hos små och medelstora tillverkande företag. För att lösa detta behövde behoven först klargöras och sedan omsättas i en konstruktion och styrsystem som till fullo utnyttjade potentialen av en lättviktsrobot som är enkel att flytta, säker att använda och tillräckligt precis för att kunna automatisera verkliga processteg. Detta har till fullo uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av valideringen har varit positiv. En fungerande konstruktion finns nu på en så konkret nivå att komponenter kan beställas till en fungerande robot. En sexaxlad robot är framtagen i CAD miljö och verifierad i simulator. Ett styrsystem har utvecklats som går att implementera på Robot Operating System-plattformen. Roboten uppfyller alla tekniska krav vad gäller robotens räckvidd, säkerhet, noggrannhet, repeterbarhet, lyftförmåga och vikt. Även de ekonomiska kalkylerna för tillverkningskostnad vid serieproduktion håller.

Upplägg och genomförande

Projektet har samlat expertis inom marknad, konstruktion, sensorik, styrsystem och modellering för att skapa en fungerade robot. Arbetet har bedrivits i projektform där varje deltagare har haft tydliga arbetsuppgifter och delleveranser. Övergripande projektledning och koordination har skötts av Niklas Salomonsson. Projektet har involverat rådgivare på Uppsala universitet, Unibap AB samt Robotdalen. Arbetet har till följt tidsplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.