Konceptutveckling av ung och innovativ

Diarienummer
Koordinator KUBERA KONSULT AB - KuberaKonsult Stockholm
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom samarbetet med näringslivet ville ung och innovativ stärka och utveckla strategier för innovation i näringslivet och kunskapen om framtidens globala värld. Ung och innovativ har arbetat med att få innovation och entreprenöriellt tänkande som fritidssysselsättning hos ungdomar och också skapa kontakter mellan ungdomar och företagare. Vi har bidragit till att ungdomarna och företagare har mötts och skapat nya tankesätt. Vi har utvecklat entreprenörskap och innovationsförmågan samt främjat mångfalden i näringslivet, och kommersialiserat arbetssättet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under projekttiden lyckats väcka uppmärksamhet kring satsningen och fått flera intressenter som kan stötta verksamheten på olika sätt. Ett resultat kommer att bli en satsning i Kista med många deltagande företag, som på så sätt finansierar ytterligare satsningar. Vi har också bidragit till att entreprenörerna i Pilot 2012-satsningen tillsammans med ungdomarna lyckas genomdriva sina projekt. Dessutom har vi spridit resultatet geografiskt.

Upplägg och genomförande

Genom träffar och arbete med ungdomar och företag har vi arbetat vidare med ungdomarnas initiativkraft och sammanfört dem med nya kontakter i näringslivet. Vi har också bearbetat näringsliv och andra organisationer för att få en större spridning på projektresultaten. En hel del kraft har gått åt till arbetet med att få in flera ungdomar i det innovativa tankesättet, men också att få in flera tänkbara framtida finansiärer av liknande satsningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.