Konceptuellt ny, potentiellt säkrare fetmabehandling:klinisk säkerhetsstudie av specifikt designad kisel

Diarienummer 2015-02023
Koordinator Sigrid Therapeutics AB - Sigrid Therapeutics
Bidrag från Vinnova 1 143 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera Sigrids specifikt designade porösa kiseldioxidspartiklar i en klinisk säkerhets- och tolerabilitetsstudie vid Karolinska Institutet. Målet var att utvärdera eventuella bieffekter av upptrappade doser av porös kiseldioxid. Detta mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den sammanställda datan av den cirka tre månaders långa studien visar att Sigrids specifikt designade porösa kiseldioxidspartiklar är säkra samt tolereras väl i höga doser. Inga biverkningar relaterade till preparatet har kunnat härledas. En rad intressanta biomarkörer har noterats men dessa kommer att diskuteras i en kommande publikation.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet var framgångsrikt. Men en rad nya tankar och ideer kring utvecklingspotentialen av produkten och produktionen uppstod: Deltagarna i den kliniska studien att provrören var klumpiga att bära med sig; därför skulle vi behöva formulera materialet till en mer användarvänlig produkt. Likaså insåg vi att det fanns en del i uppskalningen som kunde göras mer miljövänligt och effektivt, därför skulle en gedigen processutveckling vara på sin plats. Inget av dessa insikter förhindrade Bolaget och våra samarbetspartners att genomföra projektet framgångsrikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.