Kommersialisering av glimlampssystem

Diarienummer 2012-00381
Koordinator Gammadata Instrument Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet var tänkt som sista steget i en rad av aktiviteter för utveckling och utprovning av tekniken och syftar just till att kommersiellt kunna exploatera de betydande tekniska framsteg som tidigare gjorts. De planerade förbättringarna har i huvudsak genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Handhavandet av instrumentet har automatiserats vilket var önskemålet. En förväntad effekt av detta är att planerna mot kommersialisering av utrustningen kan verkställas.

Upplägg och genomförande

För att kunna genomföra projektet inom satt tidsplan har det delats upp på 6 delprojekt som delvis kunde köras parallellt. Några delar har tagit mer tid än planerat men i stort sett genomfördes projektets alla delar enligt satt tidsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.