Knowly förstärkt effekt av fysiska utbildningstillfällen

Diarienummer
Koordinator KNOWLY AB
Bidrag från Vinnova 496 255 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Fysiska utbildningar har länge kämpat med låg effekt. Med projektet ämnade vi nå ´product market fit´. Delmål var bl a att landa i prissättning och kommunikation, initiera kundrelationer under projektets gång och kunna finansiera verksamheten mha licensintäkter. Vid slutet av projektet har vi lyckats etablera en kommunikation och prismodell som möjliggjort för oss att initiera flertalet kundrelationer vilka idag finansierar dagens arbetsstyrka med en för löntagaren mer hållbar ersättning.

Resultat och förväntade effekter

Huvudmålet för projektet var: ´Utveckla en produkt som når product market fit´. Det anser vi vara uppfyllt. Förväntad effekt är att produkten på ett tillfredsställande sätt kan bemöta problematiken med att utbildningar inte får tillräcklig effekt. Övriga delmål var: - Landa i prissättning och rätt kommunikation - Initiera nya samarbeten - Självfinansierade genom återkommande intäkter Övriga delmål anses också vara uppfyllda, och vi förväntar oss att framgent kunna fortsätta innovera i en allt snabbare takt.

Upplägg och genomförande

Arbetspaketen var tänkta att genomföras i följande ordning: ´Smart skapande´ ´Involvera chefer´ ´Utmaningar i vardagen´ Varje paket skulle bestå av observation, intervjuer, concierge MVP och implementation. 1. och 2. bytte plats, då det blev en mer logisk följd. Under projektet började vi använda tjänsterna Typeform, Zapier och Gmail för att bygga MVPs och snabbare testa hypoteser. Det hade påtaglig positiv inverkan på utfallet av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.