Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klinisk verifiering av catheasy

Diarienummer
Koordinator CATHEASY VÄSTERÅS AB
Bidrag från Vinnova 224 678 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den kliniska verifieringen var att fler kliniker och fler personal skall ha använt metoden på fler patienter och därmed skapat en större referensram och ambassadörer för Catheasy. Målet med projektet var att de kliniker som utvärderat metoden också kommer att införa metoden i verksamheten. Projektet har uppfyllt både syfte och mål med studien, men i mindre omfattning än planerat, då endast en klinik rekryterade patienter och använde Catheasy metoden - dock med positivt resultat och med möjlighet att metoden implementeras i verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av den kliniska verifieringen är att de som använt Catheasymetoden konstaterar att den är: användarvänlig, snabb, enkel, ger mycket låg smärtupplevelse och är säker. Den kliniska verifieringen har i en mer begränsad omfattning än planerat gett trovärdiga ambassadörer (medverkande vårdgivare) för metoden då studien fick avslutas i förtid, på grund av svårigheter att genomföra patientrekrytering i planerad omfattning.

Upplägg och genomförande

Planen var att på några kliniker och med flera olika sköterskor/vårdpersonal utvärdera Catheasymetoden på minst 50 patienter. Patientrekryteringen startade hösten 2017. Då CRO misslyckades med sin rekrytering av patienter via sociala media kunde inte studien nå sina slutmål, utan avbröts i förtid, då det skulle krävas mycket mer tid och pengar än budgeterat att nå målet. Patienter med behov av urinvägskatetrar har visat sig vara en svår grupp att samla i effektiv studierekrytering, troligen pga att de är spridda i vårdsystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04168

Statistik för sidan