Klinisk prövning av Heartshield skyddsbarriär

Diarienummer 2016-00821
Koordinator SHIELDHEART MEDTECH AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar