Klinisk användning av multidimensionell diffusions-MRI

Diarienummer 2018-05206
Koordinator CR DEVELOPMENT AB - Random Walk Imaging AB
Bidrag från Vinnova 1 969 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Detta projekt har som målsättning att visualisera behoven för att skapa en icke-invasiv MR-diagnostikmetod för prostatacancer, baserad på bolagets patenterade teknologiplattform, vilket i framtiden kommer förbättra patientkvalitén och spara pengar inom sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Efter detta projekt förväntas företaget ha nödvändig information för att kunna initiera den fortsatta processen att designa en lättanvänd och attraktiv produkt som kommer att förbättra diagnostiken av prostatacancer och minska antalet onödiga biopsier. Denna information kommer resultera i att snabba upp processen för att ta produkten hela vägen till marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Framtida partners som skulle kunna delta i processen för att skapa den slutgiltiga produkten är identifierade. Planen är att interagera med dessa för att skapa en solid projektplan inför framtiden, dvs. förbereda den nödvändiga dokumentationen och avtalen för dessa möjliga partners. Därtill kommer marknadsundersökningar och intervjuer vid konferenser att bidra till att ta reda på vilka behov som finns hos kliniker och hos patienter och hur det framtida diagnosverktyget skall utformas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.