Khresmoi Connect

Diarienummer 2014-01383
Koordinator FINDWISE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat