Katastrof boende paket till flykting läger

Diarienummer 2010-02733
Koordinator IB West AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Syfte och mål

Vi ska skapa ett Eureka projekt där målet är att utveckla ett katastrofpaket till personer som lever i natur eller krigs drabbade regioner i världen.

Resultat och förväntade effekter

Vi ska utveckla ett antal produkter till vara katastrof paket. Dessa produkter kommer vi att producera på de orter som vi har verksamhet i d.V.S Sverige,Tjeckien och Rumänien

Upplägg och genomförande

Vi ska i första etappen undersöka möjlighetrna att starta detta projekt där tre olika partner i aktuella. Ansvariga för projektet kommer att vara IB west i Sverige

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.