kariesdetektor

Diarienummer 2011-00942
Koordinator ORASOLV PRODUCTS AB
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat