KAMI Systemtak

Diarienummer 2016-04363
Koordinator KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AKTIEBOLAG - KAMI AB
Bidrag från Vinnova 235 565 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Att skapa en lösning för prefabricerat byggande av takkonstruktioner i kontrollerad miljö.

Resultat och förväntade effekter

Lösning framtagen och testad. Positiva effekter i form av snabbare vädertätning på byggplats, väsentligt förkortad byggtid, minskat behov av ställningar, bättre och säkrare arbetsmiljö och möjlighet till kvalitetssäkring innan leverans. Patentansökan inledd.

Upplägg och genomförande

1. Identifiering av behov och relevanta projektparter. 2. Framtagande av konceptuell lösning med Ltu. 3. Konstruktion och byggnation av testrigg för provtak. 4. Test av lösningar och utvärdering av dessa. Flera steg där nya detaljlösningar implementerats efterhand och nya konstruktioner byggts. 5. Slutligt testmontage och utvärdering. 6. Patentansökan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.