Kalibrering av elektriska fältprobar i modväxlande kammare

Diarienummer 2017-05009
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 825 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Ta fram en noggrann, spårbar och effektiv kalibreringsmetod av fältprobar i modväxlande kammare med förbättrad mätosäkerhet relativt dagens metod.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla en mätmetod för kalibrering av elektriska fältprobar med hjälp av modväxlande kammare (reverberation chamber). Idag görs denna kalibrering normalt i en heldämpad kammare. Genom en ny metod skulle mätosäkerheten signifikant kunna förbättras jämfört med dagens metod. Med användande av modväxlande kammare kan man med en given utrustning nå högre fältstyrkor i en modväxlande kammare jämfört med en heldämpad kammare. I och med detta finns det potential att kunna utöka dynamikområdet för kalibreringen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är tänkt att delas upp i ett antal arbetspaket. WP1: ”State-of-the-art” analys, metodutveckling inklusive undersökning av begränsningar. WP2: Metodimplementering. WP3: Mätosäkerhetsanalys och framtagning av osäkerhetsbudget. WP4: Jämförande mätningar. WP5: Utveckling av programvara för styrning av modväxlare, instrument samt databehandling. WP6: Dokumentering av metod samt publicering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.