Journalistik som undervisningsverktyg

Diarienummer 2015-04567
Koordinator Mobile Stories AB
Bidrag från Vinnova 829 900 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Mobile Stories vill väcka elevers engagemang i och intresse för samhällsfrågor och integrera journalistiska metoder i den dagliga undervisningen. I projektet utvecklar vi en publiceringsapp och en medieplattform där unga på ett intuitivt sätt kan skapa och publicera egna artiklar samtidigt som de övar sig i källkritiskt tänkande. Skolarbetet skapar på så vis också ett värde utöver att vara bedömningsmaterial för läraren. Publiceringssystemet är nu klart och har börjat användas av ett antal skolor. Poll och Quiz återstår att bygga.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört en första enkätundersökning i samarbete med de två forskare som följer vårt projekt. I den ingår omkring 100 elever i vår pilotkommun Huddinge. Det här är en första enkät och vi kommer att tillsammans med våra forskare hitta sätt att förfina frågorna. Eftersom endast ett fåtal elever har börjat jobba med appen kan vi ännu inte mäta några effekter. Vi gör en ny enkätundersökning med samma frågor om ett år och kan då se vilka effekter och resultat arbetet gett.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av publiceringssystemet har varit mer komplext än vi från början insett. Svårigheten att förutse hur lång tid utvecklingen av en innovation kräver ligger dock i sakens natur. Vi har parallellt med utvecklingsprocessen fått allt mer kunskap om ungas och lärares behov och utmaningar och skruvat om vår lösning efter dem. Förutom publiceringssystemet och dess inbyggda hjälpsystem, har vi också upparbetat ett gediget lärmaterial för både elever och lärare. De samhällsutmaningar vi adresserar har blivit allt mer tydliga, vilket bekräftar att vi är helt rätt ute.

Externa länkar

Anv namn: elev4@mobilestories.sePassword: Testaappen Detta är sajten där elevernas material kommer att publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.