Järnvägsnätet ej anpassat för godstrafikens behov - beslutsunderlagen måste utvecklas

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett syfte har varit att sondera intresse/behov och betalningsförmåga hos parter som kan vara medfinansiärer. Trafikverket och näringslivet är mycket intresserade. Trafikverket kan bidra med pengar och näringslivet med arbetstid från produktionsplanerare och praktiskt arbetande logistiker. Forskningsläget och tidigare erfarenheter inom området har studerats. Vi har identifierat svårigheterna och ser hur vi vill gå vidare. En övergripande metodik har utformats som kommer att behöva konkretiseras i nästa skede. En konstellation som är lämpad för uppgiften har formats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en övergripande metod för att lösa uppgiften och en konstellation med lämplig sammansättning. Detta ger i förlängningen kalkylvärden som beskriver hur transportkostnaderna påverkas av föreningar inom järnvägsnätet. Det görs en översyn av hur överflyttning av gods mellan väg och järnväg bör värderas samhällsekonomiskt. Nya och kompletterade kalkylvärden ger ett mer korrekt och pålitligt samhällsekonomiskt beslutsunderlaget inför beslut om vilka nyinvesteringsprojekt som bör genomföras och hur mycket pengar som bör satsas på drift och underhåll.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört litteraturstudier kring godsmodeller och tidigare forskning kring saknade kalkylvärden. Genom möten har behov och intresse inom såväl Trafikverket som näringslivet sonderats. En databas över transportkostnader byggs upp som ligger till grund för både estimering och fortsatt metodutveckling. Närmare utformning av metoden görs i nästa skede. Näringslivet bidrar bl.a. med produktionsplanerare och praktiskt arbetande logistiker. På utförarsidan har WSP så här långt kompletterat med forskare från KTH, Handelshögskolan i Göteborg och Transrail.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02452

Statistik för sidan