ITEA PO Dagar 2016 Paris

Diarienummer 2016-03488
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i ITEA PO förberedelse dagar, sept 13-14, 2016 i Paris. Vi gjorde en pitch för vårt projekt koncept samt en posterpresentation Vi har haft möte med partners och har kommit överens om att samarbeta och ansöka tillsammans för några ITEA projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi träffade ett par partners och började diskussioner att inkludera dem i ett av våra projekt koncept. Vi fick också inbjudan att delta i ett fåtal starka innovativa koncept

Upplägg och genomförande

Ett projekt ska samordnas av Hytton. Alla samarbetspartnerna har kompetens och erfarenhet i de området vi ska utforska.

Externa länkar

N/A

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.