´ISMC Lausanne´ ´Lamera AB´.

Diarienummer 2014-05053
Koordinator Lamera AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet var att träffa nya kontakter för kommande Eureka projekt och andra samarbetsprojekt. Bra kontakter knöts med 3 separata partners som alla kan bli kommande projekt.

Resultat och förväntade effekter

Totalt 3 nya kontkter har skapats vilka kan hjälpa Lamera framåt på en internationell marknad

Upplägg och genomförande

Möjligheter fanns för en allmän presentation inför samtliga deltagare på konferensen. Efter detta så hölls 3 separata möten med potentiella partners

Externa länkar

hemsida för SWII

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.