ISMC Lausanne CR Competence AB

Diarienummer 2014-05031
Koordinator CR COMPETENCE AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Delta i utbytet mellan svenska och schweiziska deltagare på Innovative Smart Materials Networking Conference i Lausanne, i syfte att träffa nya intressanta företag för framtida gemensamma projekt.

Resultat och förväntade effekter

Jag förväntade mig att hitta minst fem nya intressanta företag för vidare uppföljning efter hemkomst i förhoppning om att kunna starta nya projekt. Utfallet hittills är återknuten kontakt med fyra nya företag.

Upplägg och genomförande

Hela syftet med konferensen vara att skapa nya kontakter mellan svenska och schweiziska företag och forskare. Det var ett bra forum för att knyta nya kontakter inom material vetenskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.