IP strategi

Diarienummer 2018-04878
Koordinator BLB Industries AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

- öka innovationskraften - Sänka risken att begå intrång på andra aktörers immateriella rättigheter - öka företagets attraktionskraft hos potentiella investerare

Förväntade effekter och resultat

Våra förväntningar är som följer - öka företagets vinst och omsättning - öka innovationskraften inom företaget - sänka risken att begå intrång på andra aktörers immateriella rättigheter - öka företagets attraktionskraft inför kommande rekryteringar - öka företagets attraktionskraft hos potentiella investerare

Planerat upplägg och genomförande

Moment A: Vi identifierar och strukturerar ert företags immateriella tillgångar. Denna fas initieras med ett uppstartsmöte. Moment B: Kartläggning av era konkurrenters immateriella rättigheter (patent-, varumärkes- och designskydd), alternativt annan typ av konkurrentanalys. Moment C: Utarbetande av en kvalitativ immaterialrättsstrategi utifrån Moment A och B Genomföra en mappningen av konkurrenters immateriella rättigheter samt paketeringen av våra immateriella tillgångar inför ett ev. kapitalanskaffande alternativt partnerskap/samgående med annan aktör

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.