Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP strategi

Diarienummer
Koordinator BLB Industries AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

- öka innovationskraften - sänka risken att begå intrång på andra aktörers immateriella rättigheter - öka företagets attraktionskraft hos potentiella investerare och i andra termer: - Låta identifiera och strukturera vårt företags immateriella tillgångar. - Låta identifiera andra aktörers (våra konkurrenters) immateriella rättigheter. - Få en immaterialrättsstrategi utarbetad, vilken följer vår affärsstrategi.

Resultat och förväntade effekter

Våra förväntningar var som följer: - öka företagets vinst och omsättning - öka innovationskraften inom företaget - sänka risken att begå intrång på andra aktörers immateriella rättigheter - öka företagets attraktionskraft inför kommande rekryteringar - öka företagets attraktionskraft hos potentiella investerare Alla ovan punkter verkar med tillfredsställelse kunna uppnås genom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet upplägg följde följande struktur: 1. Vi emottog frågeställningar inför uppstartsmötet. 2. Uppstartsmöte (c:a en halv arbetdag) hos oss där överskickade frågeställningar gicks igenom. 3. Utarbetad Moment A emottogs. 4. Förslag på revideringar avs. Moment A skickades till konsult. 5. Reviderad version av Moment A emottogs. 6. Diskussion inför vägval avs. Moment B. 7. Konsult utförde Moment B, vilken vi sedan mottog. 8. Genomgång av Moment B. Kommentarer skickades till konsult. 9. Konsulten utförde Moment C. 10. Avslutande genomgång hos oss avseende Moment A - Moment C.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04878

Statistik för sidan