Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för Realisator Robotics

Diarienummer
Koordinator AB REALISATOR ROBOTICS
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet har en mycket hög uppfyllelse. En IP-strategi har tagits fram som visar bolagets nuvarande situation. Projektet levererar också en bild av hur bolaget bör positionera sig och på ett professionellt sätt kan realisera, utveckla och hantera sina immateriella rättigheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gjort större intryck på bolaget än förväntat. Speciellt den övergripande kategoriseringen av tillgångarna är uppskattad då den ger bolaget ett verktyg för att arbeta vidare på ett strukturerat sätt. Detta har lett till att bolaget utarbetat en instruktion kring hantering av informationssäkerhet och dess klassificering. Fortsatt arbete med IP strategin pågår tillsammans med de förbättringar som projektet rekommenderar.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har varit mycket bra. Underleverantören har mycket god erfarenhet av denna typ av arbete något som kommer projektet väl till pass. Vissa av metoderna är tyvärr proprietära vilket ger bolaget begränsade möjligheter att i egen regi fortsätta den typen av arbete. Sammantaget har underleverantören utfört ett mycket gott arbete även om kommunikationen kunde varit bättre.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2019-01899

Statistik för sidan