IP Pholc

Diarienummer 2018-04879
Koordinator PHOLC AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Skapa en IP-strategi som visar hur bolaget skall bygga och skydda långsiktiga immateriella värden

Förväntade effekter och resultat

Tryggat immateriella värden, medvetna val inom IP-området, ökad kunskap

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med vår utsedda byrå genomföra projektet I tre steg, identifiering-nuläge. analys, framtagande av strategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.